แจ้งชำระเงิน

กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินของท่านแล้วส่งเป็นไฟล์รูปภาพให้กับทาง Print2.Space เมื่อได้ทำการตรวจสอบยอดที่ชำระแล้วจึงจะเริ่มกระบวนการจัดทำสินค้าให้ตามลำดับภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้


  • ดูได้จากอีเมล์ หรือ ที่เมนู บัญชีของฉัน > คำสั่งซื้อ > ดูรายละเอียด
  • เลือกช่องทางการชำระเงิน
  • :
  • Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png.
    เฉพาะไฟล์นามสกุล jpg, jpeg, gif, png ขนาดไม่เกิน 5MB

0

Your Cart