ตั้งค่าความละเอียดไฟล์

  • พื้นที่พิมพ์ขนาดไม่เกิน A3 โดยปรับขนาดภาพเป็นขนาดไม่เกิน A3 หรือไม่เกิน 29.7×42 cm
  • ไฟล์รูปที่จะนำมาใช้ต้องมีความละเอียดตั้งแต่ 300 DPI ขึ้นไป (Dot Per Inch ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วมีจุดสีทั้งหมดกี่จุด) เมื่อทำการอัพโหลดรูปภาพทางระบบจะตรวจสอบคุณภาพของรูป หากไฟล์ภาพที่ลูกค้าส่งมาให้มีความละเอียดน้อยก็จะส่งผลให้เวลานำภาพไปพิมพ์ลายลงบนสินค้าก็จะได้ภาพที่ไม่ละเอียด ไม่คมชัด แล้วเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่พิมพ์ลายเสร็จแล้วก็พบว่าสินค้าที่พิมพ์ลายนั้นลวดลายไม่สวยและไม่คมชัด เพื่อความพึงพอใจและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นควรใช้ไฟล์ที่มีความละเอียดตามคำแนะนำ
  • ประเภทไฟล์ที่ยอมรับ png, jpg, gif (ขนาดไฟล์สูงสุด: 50MB) เท่านั้น

0

Your Cart